Groei in financiële slagkracht

Terugblikkend op 2020 zien we dat we in een jaar van crisis meer giften hebben ontvangen dan in de jaren daarvoor. € 1.107.953,- waren de baten uit eigen fondsenwerving, € 150.000,- meer dan we hadden begroot. In een tijd waarin mensen meer vragen hebben over zingeving, kregen we een prachtige kans om naar voren te stappen. We zijn onze donateurs dankbaar voor hun giften en gebed. Deze groei in financiële slagkracht geeft ons mogelijkheden om komend jaar te blijven vernieuwen.

Ontwikkeling ondernemersnetwerk
Als we daadwerkelijk 1 miljoen mensen willen bereiken met onze droom dan is het nodig om uitdagende versnellers en innovaties in te zetten. Deze investeringen moeten wel gefinancierd worden. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2020 een fulltime relatiebeheerder aan te stellen om het ondernemersnetwerk van Alpha Nederland te beheren en verder uit te breiden.

Mark de Heer: “Eind 2020 is het aantal Droomdragers (zakelijke structurele gevers) verdubbeld. Sindsdien groeit het ondernemersnetwerk met gemiddeld tien bedrijven per maand, geweldig! We bieden de Droomdragers een mooi programma met professionele bijeenkomsten. Zowel in kwantiteit als kwaliteit maken we een mooie professionaliseringsslag richting zakelijke relaties.”

Bekijk 2020 in vogelvlucht