Alpha Nederland

Jaar­­­verslag
2020

 

Open jaarverslag     Download de PDF

Samen nodigen we Nederland uit
om Jezus te ontmoeten

 

 

Voorwoord

door directeur Arnoud Drop

‘We zijn verbaasd over de impact en mogelijkheden die online ons biedt’


2020 is een jaar om nooit te vergeten. Dit geldt ook voor Alpha Nederland. Toen in maart de coronacrisis uitbrak in Nederland en er een verbod op samenkomsten kwam, konden onze cursussen niet doorgaan op de oude voet. Het roer moest rigoureus om.

‘Gooi het net uit aan de andere kant’, is de opdracht die Jezus eens gaf aan zijn discipelen. Ze hebben de hele nacht nog niets gevangen. Jezus spoort hen aan om anders naar de situatie te kijken. Tot hun verrassing is de vangst vervolgens groter dan ooit. Zo hebben ook wij afgelopen jaar mogen ervaren.

In 2020 zijn we kerken gaan helpen om te switchen naar het aanbieden van online cursussenOf het nu gaat om de verschillende Alpha’s of de Parenting of Marriage Courseswe zijn verbaasd over de impact en mogelijkheden die online biedt!

In dit online jaarverslag geven we je naast een financieel overzicht ook een beeld van wat we hebben gedaan in 2020 en kun je een kijkje nemen in de interne keuken van Alpha Nederland.

Arnoud Drop
Directeur Alpha Nederland

 

‘Alpha werkt online beter dan we zelf hadden gedacht’

‘Het heeft iets veiligs om gewoon vanuit huis het gesprek te voeren’

In het voorjaar van 2020 ontwikkelt Alpha Nederland een online variant van de Alpha-cursus. Arnoud Drop, directeur van de organisatie, vertelt: ‘Veel kerken zaten in maart 2020 middenin hun Alpha seizoen. Cursussen moesten worden stilgelegd en daar kregen we veel vragen over. We zijn kerken gaan helpen om te switchen naar Alpha Online. Een aantal heeft hun cursus online afgemaakt. Maar we zagen in die periode ook nieuwe Alpha’s starten.

Zingeving
In april deden we een onderzoek waaruit bleek dat een op de drie Nederlanders zich sinds de coronacrisis meer bezighoudt met zingeving. Meer dan honderd kerken hebben dat moment aangegrepen om zoekers een plek te bieden om hun vragen te onderzoeken. In het begin waren sommige kerken wel aarzelend. Net als wij, want we kenden alleen de oude vorm. Maar we zijn verbaasd over de impact en de mogelijkheden die online biedt.

Net als een gewone Alpha bestaat Alpha Online uit tien interactieve bijeenkomsten en een weekend. Maar dan vanuit je eigen vertrouwde omgeving. Daar waar jij een laptop openklapt of je mobiel aanzet, heb je je Alpha-avond. Je logt in, je pakt een kopje thee of koffie en kletst even met elkaar. Daarna kijk je naar een video over het onderwerp van die avond en ga je met elkaar in gesprek.

Echte ontmoeting 
Elkaar echt ontmoeten en kwetsbaar zijn lijkt online misschien minder goed te kunnen, maar we hoorden juist positieve geluiden: We krijgen van Alpha-teams terug dat mensen online juist opener zijn. Het werkt eigenlijk beter dan we zelf hadden gedacht.

‘Als het niet online was geweest, was ik niet gekomen’

Er zijn kerken die naast de offline Alpha de online variant blijven aanbieden. Wij denken dat dat de toekomst is. Beide trekken verschillende groepen mensen aan. Bij Alpha Online komen mensen die zeggen: “Als het niet online was geweest, was ik niet gekomen.” Sommigen zouden nooit een kerkgebouw zijn binnengestapt of kunnen hun huis niet uit. We zien het ook bij de Marriage Course Online: koppels vinden het juist fijn om in hun eigen huis een date night te hebben en te werken aan hun relatie. En ze hoeven geen oppas te regelen.’

Kansen
De impact van Alpha is groot. Arnoud Drop: ‘93% van de deelnemers geeft aan dat Alpha een grote tot zeer grote impact heeft gehad op zijn/haar geloof en leven. Ik ben ervan overtuigd dat kerken die Alpha inzetten daar de vruchten van zullen plukken. Niet alleen de cursus zal impact hebben, maar het zal zich doorvertalen naar de cultuur van de kerk: meer gastvrijheid, meer openheid, meer ruimte voor het werk van de Heilige Geest.’ 

‘Ik zal eerlijk zijn, Alpha Online leek me helemaal niks… Maar wat hebben we een supermooie avond gehad: 15 deelnemers en direct veel diepgang in de gesprekken!’

Randy, Alpha-leider Nijmegen

Bekijk 2020 in vogelvlucht

2020 in vogelvlucht

Cursussen in 2020

Aantal cursussen 2020

In 2020 werden er slechts 93 cursussen minder gegeven dan in 2019 (-7%). 

Een resultaat waar we dankbaar voor zijn in een tijd waarin door lockdowns zoveel activiteiten stil lagen. 

Aantal deelnemers 2020

Aantal deelnemers Alpha in alle contexten

Aantal deelnemers (Pre)Marriage Courses

Trainingen in 2020

1.950

Totaal cursisten in 2020

20

Aantal Alpha-trainingen en masterclasses verzorgd

bijna 700

Aantal Alpha-leiders en kerkleiders die een training hebben gevolgd

7

Aantal (Pre)Marriage Course-trainingen verzorgd

192

Aantal cursusleiders die een (Pre)Marriage Course-training hebben gevolgd

105

Aantal studenten die een online Alpha Studentstraining hebben gevolgd

Alpha Nederland Training & Inspiratie

Aantal deelnemers: 

  1. Fysiek in januari: 591 cursusleiders
  2. Home Edition in september: zo’n 500 cursusleiders (343 devices ingelogd)

Kerstvideos 

met rapper Remco de Zwart

Aantal views

Aflevering 4 ‘Jezus’: 337.558 views

Lees meer over Alpha Nederland

 

Dit is Alpha Nederland

Onze droom:

In 2036 hebben 1.000.000 Nederlanders het evangelie van Jezus Christus gehoord via Alpha.

Deze droom is gebaseerd op een Bijbelgedeelte uit Ezechiël 47:1-12. We geloven dat het ‘levende water’ – dat is het evangelie van Jezus Christus – steeds meer gaat stromen in ons land en dat dit mooie vruchten en genezing voortbrengt. 

Onze Visie

Alpha Nederland zet zich van harte in voor de evangelisatie van Nederland, de vitalisering van de kerk en de transformatie van de samenleving.

Onze Missie

Het is onze missie om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie/opdracht om mensen te helpen Jezus te leren kennen en een relatie met Hem te ontwikkelen. Dit is onze bestaansreden en de motivatie en drijfveer bij alles wat we doen.

Alles wat we doen, is voor de kerk,
met de kerk en door de kerk

Het begrip ‘kerk’ definiëren wij als alle christelijke geloofsgemeenschappen met een duurzaam  karakter. Daarbij denken we aan lokale kerken en parochies, maar ook bijvoorbeeld aan  studentenverenigingen en groepen in verzorgingshuizen of penitentiaire inrichtingen.

We zijn gepassioneerd over eenheid

Jezus roept in Johannes 17 op tot eenheid: ‘…opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden heeft’. Wij motiveren kerken om lokaal en/of regionaal samen te werken op het gebied van gebed,  training en promotie van onze cursussen. We streven naar eenheid en zijn uit op inclusie. We  stimuleren kerken en onze achterban om dit ook te doen.

Wij kiezen voor kwaliteit

Wat we doen, doen we goed, zodat onze cursussen en materialen de mensen aanspreken die er gebruik van maken.

We geven weg wat ons is gegeven

Het evangelie is gratis. Financiën mogen geen reden zijn om geen cursus te kunnen geven of volgen. Onze fondsenwerving is nooit gekoppeld aan het ‘terugbetalen’ van wat kerken en/of deelnemers dankzij onze producten gekregen hebben.

Ontdek op de volgende pagina’s hoe 2020 ons dichter bij onze droom heeft gebracht! 

Alpha

Alpha. Gods Geest. Spreekt elke taal, ook digitaal 

Trainingen
Onze missie om de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie bleef in 2020 onveranderd. De vorm veranderde wel: alle trainingen gaven we online. Deze nieuwe vorm van trainen maakte het toegankelijk en efficiënt, waardoor we honderden mensen meer hebben getraind in 2020 dan de jaren ervoor. In 2020 hebben we twintig Alpha-trainingen en masterclasses verzorgd. Bijna 700 Alpha-leiders en kerkleiders hebben een training gevolgd. De training Alpha Online op 8 april werd het beste bezocht: 202 aanmeldingen. Een hoogtepunt! 

Wat we van tevoren wel van plan waren maar niet hebben bereikt, zijn lokale ontmoetingen met kerken. Vanwege corona kon dit helaas niet doorgegaan.  

Cursussen
In 2020 werden er 987 Alpha’s gegeven door het hele land heen, veelal online. Dit waren slechts 93 cursussen minder dan in 2019 (-7%). Een prima resultaat voor een tijd waarin door de lockdown zoveel activiteiten stil lagen. Het aantal deelnemers dat in 2020 een Alpha volgde was 11.410.


We zijn dankbaar dat zoveel zoekers de weg naar een Alpha wisten te vinden!

 

Campagnes
In januari 2020 hebben we voor de laatste keer de campagne Ontmoeten, Vragen en Ontdekken uitgerold. Dankzij een bescheiden social media campagne hebben ruim 11.000 mensen Alphacursus.nl bezocht en hebben bijna 3.500 mensen naar een Alpha in de buurt gezocht via de pagina /vind-een-cursus.  

Wat is het doel van mijn leven? Wat moet ik met het christelijk geloof? Deze twee vragen stonden centraal in de campagne om Alpha Online te promoten. Samen met Alpha Youth en Alpha Students hebben we de campagne in de zomer van 2020 gelanceerd. We werden hierin ondersteund door creatief bureau PankraDe campagne was gesplitst in een grote publiekscampagne en daarnaast een campagne voor kerken.

In september 2020 was het bereik van de campagne het grootst: bijna 5 miljoen keer werden de advertenties op social media weergegeven. Het aantal bezoekers op Alphacursus.nl verdubbelde met ruim 22.000 unieke bezoekersVan veel Alpha-teams hoorden we verhalen van nieuwe cursisten die zich aanmeldden naar aanleiding van de campagne. We zijn dankbaar dat zoveel zoekers de weg naar een Alpha wisten te vinden! 

Alpha Katholiek 2.0 

Frank Jansons
Relatiemanager Alpha Katholiek

Om de katholieke kerk nog beter te kunnen dienen, werd het team van Alpha Nederland uitgebreid met een relatiemanager Alpha Katholiek: Frank Jansons. Frank: Als katholiek christen ben ik iemand die de katholieke wereld van binnenuit kent, de taal spreekt en het vertrouwen heeft van de kerkleidingHet is mijn verlangen dat alle parochies in Nederland missionair worden en herontdekken hoe de kerk toekomstbestendig kan zijn.

Online call met James Mallon 

Nadat het boek van James Mallon Als God Renoveert uitkwam in Nederland groeide de belangstelling voor Alpha in de katholieke kerk. Toen we hierop inspeelden door een conferentie met James Mallon voor te bereiden, waren alle 1.000 plekken voor de conferentie al vroegtijdig volgeboekt! De geplande conferentie kon in 2020 helaas niet doorgaan en hebben we uitgesteld naar maart 2022Wel werd er op 22 juni een online call gehouden met de Canadese priester. Mallon inspireerde de 357 gasten over hoe we kerk kunnen zijn in deze coronapandemie. 

Cursussen Alpha Katholiek 

In 2020 hebben we vele parochies op weg geholpen met Alpha. Zo zijn er maar liefst 122 cursussen uit katholieke kerken geregistreerd, waarvan er al 105 cursussen zijn gehouden: 23 keer werd Alpha online gegeven en 82 keer offline.

Ga verder om persoonlijke ervaringen van het afgelopen jaar te lezen

‘Ook online waait de Geest’

Niels de Jong

‘Mijn eerste reactie was sceptisch: kan dat wel?’

Arjen ten Brinke

‘Samen eten tijdens Alpha Online? Gewoon doen!’

Rein

‘Sinds de coronacrisis had ik behoefte om meer over God en de Bijbel te horen’

Joyce

Marriage Course en Premarriage Course 

Net als bij Alpha Online bleek ook de (Pre)Marriage Course Online een groot succes. 

Nog nooit deden zoveel koppels een Marriage Course! In 2020 vonden meer Marriage Courses (Online) plaats dan reguliere Marriage Courses in 2019! Veel stellen hebben tijdens de lockdown de kans gegrepen om in hun relatie te investeren en de cursus online te volgen.  

De Marriage Course bestaat uit zeven avondjes uit waarin partners samen in gesprek gaan over belangrijke relatiethema’s en vragen. Met de Premarriage Course bereiden stellen zich in vijf avonden voor op een volgende stap in hun relatie. 

Trainingen 
In 2020 hielden we zeven online trainingen voor nieuwe cursusleiders van (Pre)Marriage Courses. De trainingen werden gevolgd door gemiddeld 23 cursusleiders. Totaal hebben we 192 mensen kunnen inspireren hoe je het beste een (online) (Pre)Marriage Course kunt leiden.  

Gebedsbijeenkomst met Nicky en Sila Lee  
Op 4 november organiseerden we een online gebedsbijeenkomst met Nicky en Sila Lee, voorgangersechtpaar bij de HTB-kerk in Londen en bedenkers van de Marriage Course. 78 cursusleiders en -teams van (Pre)Marriage Course verzamelden zich online voor bemoediging en inspiratie door Nicky en Sila. Het samen bidden voor de huwelijken in onze kerken stond centraal tijdens deze interactieve avond.

Cursussen
Net als bij Alpha Online bleek ook de (Pre)Marriage Course Online een groot succes. Cursusleiders zagen een grote groei in het aantal deelnemers ten opzichte van een offline (Pre)Marriage Course. Het was makkelijker te organiseren en werd gegeven door allerlei kerken waar dat eerst nog niet zo was.

In 2020 werden er 203 (Pre)Marriage Courses gegeven. Hiervan zijn er meer dan veertig nieuwe cursussen online gestart in 2020. Het totaal aantal (Pre)Marriage Courses deelnemers in 2020 was maar liefst 3.176. Dit is een toename van 232 deelnemers (+8%) ten opzichte van het aantal deelnemers in 2019! 1.069 stellen volgden de Marriage Course en 502 stellen volgden de Premarriage Course. We zijn dankbaar voor deze groei. 

Doordat de (Pre)Marriage Courses vooral online werden gegeven konden ook nieuwe stellen aanhaken, zoals stellen die nooit de stap naar een offline avond zouden zetten en stellen met jonge kinderen die nu geen oppas hoefden te regelen.

Cursusmateriaal
Een hoogtepunt was de lancering van de allereerste Marriage Course Film Series in februari 2020. De timing hiervan ervaarden we als Gods voorzienigheid, want een maand later konden we dankzij deze Film Series al starten met het aanbieden van de Marriage Course Online!
De zeven nieuwe Marriage Course afleveringen en vijf nieuwe Premarriage Course afleveringen zijn door honderden stellen bekeken. Samen met de trainingen en overige materialen hadden de cursusleiders alle ingrediënten in huis om een goede Marriage Course te kunnen geven.

Enkele reacties van cursusleiders:

  • ‘Deze video’s zijn steengoed! We zijn er heel erg blij mee.’
  • ‘De Marriage Course Online maakt het voor ons zo makkelijk om goede avonden voor de stellen te organiseren.
    We krijgen ontzettend veel positieve reacties. Laatst werden we zelfs verrast met een bos bloemen die deelnemers hadden laten bezorgen.’
  • ‘Bedankt voor al jullie betrokkenheid! We voelen ons erg gesteund door Alpha Nederland.’
  • ‘Al jullie materialen zien er zo goed uit en het werkt top. Dit neemt zoveel extra werk uit handen. Bedankt!’

Campagnes
Tijd voor elkaar. Dat was ook in 2020 de slogan van de grote landelijke campagne die we hielden om de Marriage Course op de kaart te zetten. De meeste Marriage Courses starten in januari en september. Om de teams zo goed mogelijk te ondersteunen, hielden we in die maanden de Tijd voor elkaar-campagne.


De campagne vond vooral online plaats, via Google en social media. Daarnaast ook offline met advertenties in Eva en Sestra magazine. En met succes! In januari bereikten we maar liefst 228.000 mensen via social media en zijn er ruim 24.000 bezoekers geweest op tijdvoorelkaar.nl. In september zijn er met de social media campagne bijna 175.000 mensen bereikt waarvan er ruim 17.500 een bezoek bracht aan tijdvoorelkaar.nl. In totaal zochten ruim 5.000 mensen naar een cursus bij hen in de buurt via /vind-een-cursus. Tijd voor elkaar blijft een sterk concept zo bleek uit de vele interactie op social media. 

Ga verder om persoonlijke ervaringen van het afgelopen jaar te lezen

Een van de eyeopeners was dat je na 13 jaar huwelijk nog steeds nieuwe dingen van elkaar kunt leren”

– Edwin & Alice

Ik zag er best tegenop om vijf avonden over onze relatie te praten

– Freek en Karin

Omgaan met relaties kan soms voelen als brandjes blussen 

Nicky en Sila Lee

We maken tijd voor elkaar om geliefden van elkaar te zijn”  

– Remco en Hanneke

Alpha Youth en Alpha Students

We zijn blij dat we christelijke jongeren kunnen helpen hun geloof vorm te geven

Ook Alpha Youth en Alpha Students maakten de switch naar online trainingen en online cursussen. 2020 stond vooral in het teken van het ontwikkelen van nieuwe materialen en online producten voor Alpha Youth Online. Zo werd de website uitgebreid en aangepastontwikkelden we games voor het online platform Zoom en maakten we nieuw promotiemateriaal. Het aantal deelnemers dat in 2020 een Alpha Youth volgde, was: 3.010.  

De grootste Alpha Youth-avond van Nederland
Samen met EO Beam organiseerden we op zondag 22 november de allergrootste online Alpha Youth avond aller tijden. Onder leiding van Tiemen Westerduin en BEAM-redacteur Wilke Stuij gingen jongeren online met elkaar in gesprek over ‘de kerk’, het thema van de BEAM Kerkdienst van die ochtend. Er was ruimte voor maximaal 500 jongeren. Niet eerder werd er in Nederland een online avond georganiseerd voor zoveel christelijke jongeren. We zijn blij dat we christelijke jongeren kunnen helpen hun geloof vorm te geven en kerken kunnen ondersteunen in hun jongerenwerk.

“Eerst twijfelde ik erg of ik wel mee moest doen. Ik ben blij dat ik het toch heb gedaan!”

Eva (20) over de online Alpha Youth-avond

Externidag  
In juni 2020 organiseerden we de eerste online externidag voor nieuwe bestuursleden van alle Navigator studentenvereniging. De opkomst was met ruim 50 nog nooit zo hoog. 

Training met missionaire studentenorganisaties 
In oktober hielden we samen met diverse missionaire studentenorganisaties een online training onder de naam ‘GoPro’Bijzonder om met PassionweekVeritas Forum, StudentLife, 24/7 Prayer én MOVE samen te werkenRuim vijftig studenten verspreid over heel Nederland en Vlaanderen lieten zich online inspireren over ‘missie onder studenten’ 

Ambassadeurs
Van tevoren hadden we als doel gesteld om eind 2020 25 plaatsen te hebben waar ambassadeurs actief zijnDit hebben we niet gehaald. In totaal zijn er nu achttien steden waar ambassadeurs actief zijn (twaalf Alpha Students en zes Alpha Youth). Een Alpha Students ambassadeur is iemand die voor langere tijd betrokken is bij de Alpha Student in zijn stad en actief investeert in het team en de Alpha community. Een Alpha Youth ambassadeur helpt kerken in zijn regio nieuwe Alpha Youth cursussen op te zetten en bestaande cursussen te verbeteren.  

Start coachingstraject 
In 2020 hebben we de succesfactoren van Youth en Student communities onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we een coachingstraject opgezet waarmee we teams kunnen helpen hun lokale Alpha Youth of Alpha Student te verbeteren of te laten groeien. Vier Alpha Students-teams hebben een coachingstraject gevolgd. 

Campagne
Alpha Youth en Alpha Students hielden in 2020 geen eigen campagne. Zij deden mee met de Alpha Online campagne.  

Online community
Een ambitieuze doelstelling voor 2020 was dat onze online community in totaal met 20% zou groeien (een toename van 15% aan volgers en een toename van 5% aan interactie)

We hebben gemeten op de social media die jongeren het meest gebruiken: YouTube en InstagramFacebook hebben we besloten niet meer te meten, omdat dit door de doelgroep steeds minder gebruikt wordt. De doelstelling is behaald voor het Alpha Youth YouTube kanaal en voor het Alpha Students Instragram account. De doelstelling is niet behaald voor Alpha Students YouTube kanaal en voor het Alpha Youth Instragram account.

Ga verder om persoonlijke ervaringen van het afgelopen jaar te lezen

‘Ik was vooral op zoek naar mijn eigen weg in het geloof’

Luca

‘Studenten zijn erg kritisch op de Bijbel’ 

Krijn

En verder

Prayer Course

De Prayer Course kreeg in 2020 een speciale plek, specifiek aan het begin van de coronacrisis. Direct nadat de eerste berichten over corona in Nederland naar buiten kwamen, hebben we coronaproofkerk.nl gelanceerd. Hier was de Prayer Course gratis en zonder registratie vrij beschikbaar voor iedereen die een alternatief zocht voor zijn of haar stille tijd, kleine groep of kring. Daarmee gaven we kerken in Nederland  een praktisch middel om online kerk te zijn. Deze actie creëerde een enorme piek in websiteverkeer tussen donderdag 12 en zaterdag 14 maart. De pagina alphanederland.org/coronaproofkerk werd dit jaar een van de meest bekeken pagina’s op alphanederland.org, met bijna 12.000 paginaweergaven. De pagina over de Prayer Course zelf werd bijna 10.000 keer weergegeven aan ruim 3.000 unieke bezoekers. 

Vernieuwing en uitbreiding  
In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de vernieuwing en uitbreiding van The Prayer Course. De vernieuwde cursus is in Nederland gelanceerd rond Hemelvaart 2021. De voorbereidingskosten hiervoor van € 6.000 hebben we al in 2020 gemaakt en konden we bekostigen uit een nalatenschap. De door TransVision vertaalde video’s hebben we gecheckt en in het Nederlands ondertiteld. In samenwerking met 24-7 Prayer hebben we gebedsgereedschappen en promotiemateriaal ontwikkeld en voor elke aflevering een gesprekshandleiding gemaakt.

Bible in One Year

Met Bible in One Year gaan mensen de uitdaging aan om in één jaar de complete Bijbel te lezen. Bible in One Year trekt wereldwijd een enthousiast lezerspubliek en is sinds vier jaar beschikbaar in het Nederlands. In 2020 ontvingen circa 8.000 mensen dagelijks een e-mail van Bible in One Year met drie Bijbelgedeelten en een korte uitleg van Nicky en Pippa Gumbel. 

 

Daarnaast ontvingen we bijna 12.500 bezoekers op bijbeljaar.nl. Velekwamen meerdere keren terug (gemiddeld drie sessies per gebruiker). De pagina bijbeljaar.nl/gemist, waar bezoekers eerdere mails konden teruglezen, werd ruim 60.000 keer bekeken. De pieken vinden logischerwijs plaats in de maanden januari en december, waarin veel gebruikers zich aanmelden voor het bijbeljaar, dat standaard op 1 januari begint.  

Parenting Course

De Parenting Course is een reeks van vijf bijeenkomsten waarop ouders over belangrijke opvoedthema’s en vragen in gesprek gaan. Afgelopen jaar hebben we dParenting Course niet actief gepromoot omdat het cursusmateriaal niet meer eigentijds is en we onze focus op onze andere cursussen hebben gelegd. Het is wel nog steeds mogelijk een Parenting Course te starten. 

Via alphanederland.org blijven de materialen beschikbaar.  

Dit was ook 2020

Dit was ook 2020

Alpha Nederland Training & Inspiratie


Het halfjaarlijkse evenement Alpha Nederland Training & Inspiratie (ANTI) werd goed bezocht. Op 11 januari reisden 591 cursusleiders af naar De Basiliek in Veenendaal en werden gastvrij ontvangen voor een afwisselende dag met worship, een plenaire bijeenkomst, training, ontmoeting en een heerlijk warm buffet als lunch. Getraind en geïnspireerd konden zij vervolgens aan de slag met hun (online) cursussen.

Op 8 en 9 september organiseerden we Alpha Nederland Training & Inspiratie: Home Edition. Om in de stemming te komen, ontvingen de deelnemers een welkomstpakketje met daarin onder andere theezakjes, chocolaatjes en een Alpha mondkapje. Met 343 schermpjes waren we online verbonden met elkaar. Het aantal deelnemers lag een stuk hoger omdat veel echtparen gezamenlijk meekeken. Op vrijdagavond hielden we een toerustings- en gebedsmoment dat live werd gestreamd op YouTube. Op zaterdagochtend konden de deelnemers kiezen uit verschillende workshops en trainingen.

Kerstvideo


“Kerst heeft iets bijna sprookjesachtig: we dromen van sfeervol versierde kerstbomen, een met sneeuw bedekt landschap, cadeautjes en gezelligheid met familie en vrienden. De werkelijkheid is vaak niet zo mooi als onze fantasie. Verliezen we met alle betovering, stress en de enorme ophef rondom kerst niet uit het oog waar het eigenlijk om gaat?”

Zo begint de serie kerstvideo’s die we in de adventsperiode lanceerden op YouTube en andere social media. In de vier afleveringen Goud, Wierook, Mirre en Jezus daagt rapper Remco de Zwart de kijkers uit om het echte verhaal van kerst te ontdekken. De video’s werden totaal tenminste 361.671 keer bekeken. Het werkelijke aantal ligt nog veel hoger, omdat de video’s vooral via WhatsApp-groepjes verspreid zijn. 3.500 unieke kijkers klikten door naar de pagina Waarom kerst? op onze website, waar ze werden uitgenodigd om een online kerstdienst mee te beleven. Veel bezoekers kwamen terug op de site: we hebben ruim 11.000 sessies op de webpagina gemeten. Een mooi bereik waar we enorm dankbaar voor zijn!

Nieuwe website

Op 9 september lanceerden we onze vernieuwde website voor kerk- en cursusleiders (alphanederland.org). Met de overzichtelijke indeling en frisse, eigentijdse lay-out kunnen we de kerk nog beter ondersteunen in haar missie. Verschillende andere landen waren zo enthousiast over de nieuwe website dat Alpha International inmiddels kijkt hoe deze overgenomen kan worden voor alle landen.

Neem een kijkje in de interne keuken van Alpha Nederland

Een kijkje in de interne keuken


Organisatiestructuur
In 2020 is de organisatiestructuur van Alpha Nederland gewijzigd van een stichting met een bestuur en een directeur naar een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. We hebben deze wijziging officieel doorgevoerd in onze statuten. 

Directeur-bestuurder:
Dhr. A. Drop, Amersfoort

De directeur werkt volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN-kerkelijk werkers en is ingedeeld in schaal 12.

Raad van Toezicht:
Dhr. E.J.W. Hoekstra, Rotterdam (voorzitter)
Dhr. G.J. de Groot, Amersfoort
Dhr. A. van Dam, Leusden
Mevr. G.T. van der Velde-Zijlstra, Amersfoort

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.


Medewerkers
Op 31 januari 2020 bedroeg het aantal medewerkers, inclusief de directeur, 15. Gezamenlijk vormen zij 12,05 fte. In 2019 was dit 11,63. Het werk werd in 2020 evenals in eerdere jaren mede uitgevoerd door vrijwilligers.
 
Corporate communicatie
Een andere interne wijziging was de start van een nieuwe afdeling ‘Marketing en Communicatie’. Door de corporate communicatie los te koppelen van de productcommunicatie hopen we Alpha Nederland nog meer neer te zetten als een expert in missie en evangelisatie.  

Bekijk de cijfers van 2020

Jaarcijfers 2020 en begroting 2021

Begroting 2021

1

Jaarlijks leggen we maximaal € 25.000,- in. De continuïteitsreserve staat nu op € 164.269,-. Ons doel is om deze op € 250.000,- te krijgen.

2

We willen niet alleen kerken trainen en cursussen aanbieden, maar voorop lopen op het gebied van innovatie en kerken hierin meenemen en inspireren. Deze focus op innovatie willen we onder andere bewerkstelligen door een stafuitbreiding in 2021 op dit thema.

3

Dit is de winst die we behaald hebben. Ons doel is dat dit potje zo leeg mogelijk blijft, zodat we zoveel mogelijk aan onze missie uit kunnen geven.

4

13,22% van onze totale lasten hebben we besteed aan eigen fondsenwerving.

5

Dit is het bedrag dat we rechtstreeks aan onze missie hebben uitgegeven. Prachtig toch?!

1

Dit is een bijdrage in loonkosten. Enkele medewerkers van Alpha Nederland werken een paar uur in de week voor Alpha International om andere landen te adviseren, met name op het gebied van marketing en ICT.

2

Dit zijn kosten die deelnemers van een trainingsdag bijvoorbeeld voor hun lunch hebben betaald.

3

We hebben een specifieke projectgift ontvangen voor de ontwikkeling van de Marriage Course Online en Alpha Online.

1

Alpha Nederland heeft twee fondsenwervers in dienst. Het percentage van de baten dat is besteed aan eigen fondsenwerving bedraagt 12% in 2020 ten opzichte van 12,9% in 2019. 

2

Dit zijn bijvoorbeeld print- en portokosten.

3

10% van de giften die we ontvangen van particulieren en bedrijven gaat naar ons donatiefonds. Dit bestemmen we aan Alpha-organisaties in specifieke landen die onze steun goed kunnen gebruiken, zoals Alpha Roemenië en Alpha Oekraïne. Daarnaast hebben we met dank aan onze donateurs € 50.000,- kunnen schenken aan de vertaling van de Marriage Course in Oost- en Zuid-Europa. Vanaf 2021 zullen we ook Nederlandse organisaties met een missie die bij onze doelstelling past steunen, zoals bijvoorbeeld 24/7 Prayer.

4

Net voordat de coronacrisis uitbrak hebben we voor de Marriage Course een grote ‘Tijd voor elkaar’ campagne gehouden.

5

We hebben geen reguliere wervingscampagne gevoerd, maar een nieuwe wervingscampagne om Alpha Online te promoten.

6

Vanwege de coronacrisis hebben we slechts één kwartaal regulier gedraaid en bestaande plannen bevroren.

7

Dit is het aandeel van de uitvoeringskosten wat kan worden toegeschreven aan bovenstaande activiteiten.

8

Circa 8.000 mensen ontvangen dagelijks een e-mail van Bible in One Year. De kosten zijn voor het verzenden van de e-mails.

9

De Prayer Course is geheel vernieuwd en in het voorjaar van 2021 gelanceerd.

10

Dankzij een gulle gift kon er online cursusmateriaal ontwikkeld worden voor Alpha Online en Marriage Course Online.

11

Dit bedrag is besteed aan een onderzoek naar de naamsbekendheid van (de cursussen van) Alpha Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Merkmonitor.

12

Onder ‘vrijwilligers’ valt ook het bestuur van Alpha Nederland; zij doen hun werk onbezoldigd. Vanwege de wijziging van de organisatiestructuur heeft het bestuur externe expertise ingehuurd voor de begeleiding van het proces.

1

In 2020 zijn we veel meer gaan thuiswerken. Hiervoor hebben we ons thuiswerkbeleid aangepast en laptops aangeschaft.

2

Onze boekhouding en salarisadministratie worden extern gedaan, de voorbereiding door onze backoffice.

3

We zijn nog niet verhuisd. De ontwikkelingen gingen minder snel dan we vooraf hadden gedacht. We verwachten eind 2021 meer zicht te hebben op een nieuwer en ruimer pand op hetzelfde terrein in Driebergen.

4

Jan Bakker werkte in het eerste halfjaar van 2020 (tot aan zijn pensioen) nog voor Alpha International in Londen.

5

Maar liefst vijf collega’s zijn in 2020 (opnieuw) vader of moeder geworden. Wat een zegen! Twee vrouwelijke collega’s gingen met zwangerschapsverlof.

6

Doordat we minder zzp’ers hebben ingehuurd zijn de overige personeelskosten fors minder dan in 2019. Eén zzp’er hebben we in dienst hebben genomen: onze digital developer Stefan Reiling.

7

Onze werknemers worden ingedeeld naar de schalen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer over onze financiële positie

Groei in financiële slagkracht

Terugblikkend op 2020 zien we dat we in een jaar van crisis meer giften hebben ontvangen dan in de jaren daarvoor. € 1.107.953,- waren de baten uit eigen fondsenwerving, € 150.000,- meer dan we hadden begroot. In een tijd waarin mensen meer vragen hebben over zingeving, kregen we een prachtige kans om naar voren te stappen. We zijn onze donateurs dankbaar voor hun giften en gebed. Deze groei in financiële slagkracht geeft ons mogelijkheden om komend jaar te blijven vernieuwen.

Ontwikkeling ondernemersnetwerk
Als we daadwerkelijk 1 miljoen mensen willen bereiken met onze droom dan is het nodig om uitdagende versnellers en innovaties in te zetten. Deze investeringen moeten wel gefinancierd worden. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2020 een fulltime relatiebeheerder aan te stellen om het ondernemersnetwerk van Alpha Nederland te beheren en verder uit te breiden.

Mark de Heer
Relatiebeheerder Vrienden van Alpha Nederland

“Eind 2020 is het aantal Droomdragers (zakelijke structurele gevers) verdubbeld. Sindsdien groeit het ondernemersnetwerk met gemiddeld tien bedrijven per maand, geweldig! We bieden de Droomdragers een mooi programma met professionele bijeenkomsten. Zowel in kwantiteit als kwaliteit maken we een mooie professionaliseringsslag richting zakelijke relaties.”

Financiële positie

In 2020 hebben we € 889.873,- rechtstreeks aan onze doelstelling kunnen uitgeven. Het percentage van de baten dat is besteed aan de doelstelling bedraagt 73,49%. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 73,78% in 2019. 

De behaalde omzet over 2020 is €1.210.870,-. Per 31 december is de solvabiliteit vastgesteld op 63,7% en de liquiditeit op 2,3.

Het percentage van de baten dat is besteed aan eigen fondsenwerving bedraagt 12% in 2020 ten opzichte van 12,9% in 2019.

Risico’s
De risico’s die Alpha Nederland heeft vastgesteld zijn voornamelijk te onderscheiden in het wegvallen van donateurs. Door met grotere donateurs voor langere termijn afspraken te maken en geen langere termijn kosten te verbinden aan eenmalige giften houden we deze risico’s beperkt.

Reserves
In 2020 hebben we de reserves – dankzij een nalatenschap uit 2019 – boven de jaardoelstelling kunnen behouden tot het beoogde doel. De continuïteitsreserve is met € 23.710,- toegenomen tot een totaal van € 164.269,-. Het voornemen van Alpha Nederland is, na een gedegen risico-inventarisatie, om de continuïteitsreserve te laten oplopen tot maximaal € 250.000,-. We gaan hierbij uit van een groei van de reserve met maximaal € 25.000,- per jaar tot het doel is bereikt.

Toezichthoudend orgaan
De directeur-bestuurder is door de Raad van Toezicht aangesteld en heeft de operationele eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten binnen Alpha Nederland. De Raad van Toezicht (RvT) vergadert jaarlijks vijf keer op locatie en een tot twee keer per jaar online in een conference call. In aanloop naar de RvT-vergaderingen brengt de directeur-bestuurder verslag uit van de afgelopen periode en de financiële en operationele voortgang. Daarnaast zet de directeur-bestuurder de lijnen uit waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de diverse afdelingen binnen Alpha Nederland en verantwoord deze naar de RvT.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor periodes van vier jaar. De RvT benoemt zelf nieuw toe te treden leden. Als profielschets wordt het opgestelde profiel RvT gebruikt welke in de reglementen zijn vastgesteld. 

In diverse reglementen zijn afspraken gemaakt over de omgang met- het handelen en de bevoegdheden van de directeur-bestuurder. 

Lees verder over onze toekomstplannen

Toekomst 

Op naar 25 jaar IMPACT 
In 2020 hebben we flink geïnvesteerd in de switch van offline naar online. Onze cursussen konden niet alleen doorgaan, we bereikten ook een hele nieuwe doelgroep. We hebben gezien dat innovatie het verschil maakt. Daarom gaan we hier ook in 2021 mee door. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Alpha Youth-app voor leiders. Met de app kunnen jeugdleiders makkelijker en beter een Alpha Youth geven. Ze hebben via de app toegang tot alle cursusmaterialen en tips en tricks.

‘Droom realiseren = innoveren’ 


De uitdaging die voor ons ligt 
We kijken terug op een mooi jaar en tegelijk brengt deze tijd uitdagingen met zich mee. Want wat voor impact heeft het afgelopen jaar gehad op de kerk? Hoe ziet de kerk er na de coronacrisis uit? We merken dat veel leiders met deze vragen worstelen en we willen kerken graag helpen in hun zoektocht. Daarom blijven we kerken komende jaren toerusten, helpen en prikkelen om een plek te zijn waar levens worden veranderd en waar wijken en steden tot bloei komen. Wij hopen dat we kerken zullen inspireren om een open, gastvrije cultuur te creëren waar eerlijke gesprekken worden gevoerd en waar gebed en de Heilige Geest de basis zijn. 

In 2021 bestaat Alpha Nederland 25 jaar, een bijzondere mijlpaal. Op naar 25 jaar IMPACT. Hartelijk dank voor jouw investering in de vorm van tijd, financiën of gebed!

Bouw je mee aan onze droom?

Doneer nu 

Colofon

Colofon 

Stichting Alpha Nederland staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. 

Stichting Alpha Nederland

Adres:  Hoofdstraat 51a, 3971 KB Driebergen.
Telefoonnummer:  0343 – 74 50 70
E-mailadres:  info@alphanederland.org 
Website:  www.alphanederland.org 

KvK:  32085192 
RSIN:  810399295
IBAN:  NL07RABO0372969585 

Download ons jaarverslag als PDF

Dowload

Bouw je mee aan onze droom?

Doneer nu